کودکان و ترس

شادی، علاقه، تعجب، ترس، خشم، غم و نفرت در انسان ها و سایر پریمات ها همگانی هستند. این هیجان ها که از جلوه های صورتی استنباط می شوند، کارکردی مهم برای حفظ بقا دارند. تصور کنید انسان اولیه از تاریکی نمی ترسید و تلاشی برای رفع ان نمی کرد، قطعا در تاریکی به راحتی شکار حیوانات درنده می شد. رایج ترین ترس کودکان در 18 ماهگی است و آن هنگامی است که کودک از غریبه ها می ترسد و با گریه کردن ترس از جدا ماندن از منبع امن اولیه اش را بیان می کند و به اصطلاح “اضطراب جدایی” نامیده می‌ شود. ترس ها در کودکی شایع و گذرا است. بیشترکودکان 2 تا 4 سال از حیوانات بویژه سگ ها می ترسند.
کودکان 6 ساله از تاریکی می ترسند. سایر ترس های شایع عبارتند از: ترس از طوفان، رعد و برق، ترس از پزشک، ترس از موجودات خیالی و… بیشتر این ترس ها دربزرگسالی از بین می رود. ترس های کودکان خردسال به شدت خیالی است گاهی چنان تحت تاثیر تخیلات قرار می گیرندکه از حمله یک شیر یا از “رها شدن” نگران میشوند. کودکان خردسال از هیولاهای کارتونی بیشتر از چیزهای واقعی مثلا انفجار اتمی میترسند. معمولا ترس های کودکان بزرگتر (9-12 سال) واقع گرایانه تر است و بیشتر با ارزیابی خود رابطه دارد (ترس از موفق نشدن،ترس از پذیرفته نشدن).
فراموش نکنیم که ترس ها میتوانند ناشی از تجربیات شخصی و یا شنیدن تجربیات دیگران باشد. به عنوان نمونه، ترس از شنیدن زیر گرفته شدن باعث می شود کودک از رد شدن از خیابان بترسد. شنیدن اخبار کودک دزدی و یا مرگ در اثر بیماری می تواند کودک را از بیماری بترساند.
والدینی که بسیار گوش به زنگ بوده و دنیا را به طور افراطی به فرزندانشان میشناساند، کودکانشان از آسیب بسیار ترسیده ودنیا را از همه لحاظ جایی وحشتناک برای زندگی می بینند. کودکان در ۶سالگی از موجودات مافوق طبیعت (اشباح و جادو گرها) آسیب بدنی، رعد و برق، ‎تاریکی، خوابیدن به تنهایی یا تنها ماندن و جدایی از والدین می ترسند که امری طبیعی است. والدین می توانند به وسیله القای حس اعتماد و احتیاط در حد معمول آن و بدون حمایت بیش از اندازه و البته مهم تر از همه با غلبه بر ترس های غیر واقع بینانه خود به جلوگیری از دامنه دار شدن ترس های رایج کودکی کمک کنند. ‎والدین می توانند از طریق تشویق بیان ازادنه احساسات بدون ارزیابی صحیح و غلط بودن و تمسخر کردن (تو چه بچه ترسویی هستی، بزرگتر ها که نمی ترسند، تو مگه بزرگ نشدی) اعمال فشار (ببین چه سگ قشنگی بیا نازش کن) ترغیب غیر منطقی (تاریکی که ترس نداره، عنکبوت را ببین؛ ببین چه کوچک است تو چقدر از آن بزرگتری) به آنها کمک کنند.

X