کودکان و فضای مجازی

فناوری فوق العاده است اما باید به بچه ها کمک کنیم تا شیوه مدیریت و استفاده هوشمندانه از فناوری را بیاموزند.
بارعایت نکات زیر بهتر میتوانیم به آن ها بیاموزیم که زندگی خود را با کمک تکنولوژی غنی تر سازند نه آنکه نابودش کنند.

✳️همراه با کودکتان به فضای مجازی سر بزنید و کمکش کنید تا رسانه های اجتماعی و سایت های گوناگون را بشناسد. همزمان درباره انتظاراتتان با او صحبت کنید.

✳️دسترسی آنلاین او را زیر نظر داشته باشید.با استفاده از رایانه، دسترسی او به نت در مقایسه با گوشی های هوشمند محدودتر می شود؛ حتی برای استفاده از رایانه نیز می توانید مرزهای زمانی و مکانی تعیین کنید.
(در منزل دوستان،فروشگاه ،محافل
عمومی دسترسی اش به اینترنت را قطع کنید یا تا آن جا که می توانید کاهش دهید.)

✳️در دور همی های خانوادگی، هنگام صرف غذا و زمان خواب همه ابزارهای فناوری را کنار بگذارید.حتی اگر از زنگ گوشی برای بیدار باش صبحگاهی استفاده می کنید پیشنهاد می کنیم به جای آن از یک ساعت زنگ دار استفاده کنید.

✳️از فرزندانتان بخواهید هرگز اطلاعات شخصی اش (نشانی منزل ،رمز عبور ،اطلاعات حساب بانکی ،شماره تلفن منزل و …) را در شبکه های اجتماعی پخش نکند و این مطلب را مرتب به او یادآوری کنید.

✳️قانون ایمنی را برای فرزندتان توضیح دهید و بارها آن را تکرار و تمرین کنید که هرگز با کسی که فقط او را در فضای مجازی می شناسد، حضوری ملاقات نکند.

✅در پایان فراموش نکنیم تعاملی موفق است که می تواند اسباب پذیرش را هموارتر کند، پس علاوه بر برقراری رابطه موفق با فرزندان خودتان نیز الگوی مناسبی برای فرزندانتان باشید.

X