تبریک روز دانش آموز

۱۳ آبان روز دانش آموز را به تمامی دانش آموزان عزیز مجتمع رشد نو تبریک می گوییم

X