اموزش مجازی و چند توصیه به والدین

چند توصیه برای اولیای عزیز :
۱.برای حضور دانش آموزان در کلاس های انلاین ، محل مشخص و معینی را در منزل تعیین کنید، مکانی آرام با نورپردازی کافی وخالی از هر گونه اشیا و وسایلی که تمرکز دانش آموز را مختل کند.

۲. کنترل وضعيت كودكان هنگام نشستن پشت سیستم بسیار مهم است. پیشنهاد می شود بچه ها حتما پشت میز تحریر قرار بگیرند و نحوه نشستن آن ها اصلاح شود تاخیلی به جلو يا پشت خم نشوند.

۳. ممکن است اولیا تمایل داشته باشند که در حین کلاس های آنلاین به حرف های دانش آموزان با معلم ها گوش دهند؛ اما این امر باعث حواس پرتی و عدم تمرکز دانش آموزان می شود.

۴.تا حد امکان رفت‌وآمدهای غیرضروری در خانه طی ساعات آموزش انجام نشود و جدیت کلاس درس توسط سایر اعضای خانواده مورد توجه قرار گرفته شود.

۵.نظارت بر زمان خواب و بیداری دانش آموزان بسیار مهم است . خواب و استراحت به موقع در شب باعث می شود تمرکز دانش آموز در کلاس درس بیشتر باشد .

X