آغاز کلاس های تابستانی دبیرستان رشد نو

کلاس های تابستانی دبیرستان رشد نو از روز سه شنبه ۵ مرداد ماه آغاز خواهد شد . در این دوره ، آموزش ها و فعالیت های متنوعی برای دانش آموزان برنامه ریزی شده است.

X