مغز تابستاني بعد از تعطيلات

اكنون تابستان فرارسيده است .حتي كلمه تابستان براي بسياري به تنهايي تحريك كننده احساس شادي است. بچه ها در اين فصل در سطح شهر بيشتر ديده مي شوند . به خاطرات كودكي تان فكر كنيد كه احتمال يادآور سفر با خانواده، رفتن به باغ و دريا خانه ی پدربزرگ يا خاله و عمه و غرق شدن در روياهاي قصه هاست . شايد يكي از محبوب ترین اوقات در طول سال براي همه چه بزرگسالان و چه كودكان تابستان باشد. اما تابستان هم با سرعت مي گذرد . بارها انجام و تكميل يك كار را به تابستان موكول كرده ایم . اما دريغ كه اين تعطيلات هم براي دانش آموزان و هم براي ما با سرعتي زياد مي گذرد .چه كنيم كه سوار بر اين اسب تابستان باشيم و در عين لذت و شادي از آن بهره ببريم ؟
تصور كنيد كه ورزشكارها تمرين های بدني شان را براي 2 ماه در سال متوقف كنند. قطعا يك پس روي را در عملكردشان تجربه خواهند كرد. در مورد مغز هم همين اتفاق مي افتد ،مغز هم نياز به تمرين دارد. راكد شدن مغز، يا از دست دادن تابستاني آموخته ها، پديدهاي است كه در طول تابستان اتفاق مي افتد ؛زماني كه دانش آموزان بعضي از آنچه را كه در سال تحصيلي ياد گرفته اند فراموش مي کنند .
مطالعات نشان مي دهد كه كودكان، زماني در حدود 57 روز، از مهارتشان را در رياضي در طي تابستان از دست مي دهند والبته اين فقط براي درس رياضي نيست به طور كلي بچه ها به طور متوسط و بسته به موضوع، بيش از يك ماه از مهارت های تحصيلی شان را از دست مي دهند . هر چند كه در تابستان به نظر می رسد كه بچه ها بيشتر مطالعه مي کنند .تحقيقاتي از اين دست باعث شده است كه مسئولين آموزشي براي تابستان بچه ها فعاليتهايي را طراحي كنند . پيشنهادهاي ما كه البته با خلاقیتی كه خود شما نشان مي دهيد مي تواند گسترش يابد به شرح زير است:
1- كتابخانه رفتن: آموزش تابستاني به همين نزديكي يك كتابخانه عمومي به منزل شماست .
2- به موزه رفتن:
كودک شما به چه چيز علاقه مند است؟ هنر ؟ تاريخ ؟
موزه ، نمايشگاه يا كتابفروشي را كه متناسب با نياز فرزندتان باشد برايش پيدا كنيد.
3- در مورد كتاب صحبت كردن: تحقيقات نشان داده است كه دادن يك كتاب ساده به كودك كافي نيست . والدين بايد از آنچه كودك از كتاب درك كرده مطمئن شوند .بهترين روش براي اين كار پرسيدن و صحبت كردن در مورد موضوع كتاب و شخصيتهاي داستان ، يا مرور كردن چيزهاي است كه كودك از كتاب يادگرفته است .
4- رياضيات را بخشي از فعاليت روزانه كردن: پرداختن به رياضي در تابستان به اين معني نيست كه يك كار برگ رياضي به كودك بدهيم و از او بخواهيم كه مسائل يا تمرين هايي را حل كند . بلكه كودك بايد بتواند بگويد که تقسيم يك پيتزا و يا هر خوراكي ديگر را چگونه انجام داده است . مي توانيم در آشپزخانه يا حتي در خريد كردن از رياضيات استفاده كنيم حتي در سفرهاي تابستاني هم مي توان جايي را براي اين مبحث در نظر گرفت .
5-اطمينان از پرداختن به فعاليتهاي فيزيكي: مطالعات نشان داده است كه ورزش و تمرينات بدني مي تواند به تقويت آموزش كودكان كمك كند .

X