چگونه تعطیلات تابستان می تواند باعث اضطراب شود

برای بسیاری از کودکان تابستان یک تعطیلات مطلوب است که ممکن است اضطراب مدرسه را نداشته باشد.

با این حال، برای بعضی کودکان، تابستان می تواند اضطراب زا باشد. مواردی مانند تغییر مکان یا زمانبندی ها می توانند اضطراب را افزایش دهند.

با این وجود مواردی وجود دارد که می توانید برای حمایت از مقررات در طول تعطیلات تابستان انجام دهید.

تمرکز خود را روی برنامه هایی بگذارید که بتوانید آن را حمایت و انجام دهید. مانند تغذیه متناسب ، یک برنامه خواب منظم ، هیدراته ماندن بدن و …

وقت بگذارید تا کودکان را برای برنامه های سفر آماده کنید، آنها را در مورد تغییرات جدیدی که ممکن است در تنظیم زمان ها ایجاد شود، از قبل آگاه کنید.

X