برگزاری آزمون سنجش یادگیری

آزمون سنجش یادگیری پایه های اول و دوم ( درس فارسی) پایه ششم ( دروس فارسی ، ریاضی ، علوم ) به صورت هماهنگ روز چهارشنبه ۳/۵ رأس ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد .

X