برگزاری جشن مجازی پایان سال تحصیلی

جشن پایان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانش آموزان دوره ی دبستان در سالن همایش ها به صورت مجازی برگزار شد.

X