برگزاری حضوری آزمون های نهایی پایه نهم

براساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، آزمون های پایان ترم دوم پایه نهم از روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه به صورت حضوری برگزار خواهد شد .

X