تبریک نوروزی مدیریت

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی

در آستانه بهاریم. فصلی که همواره نوید بخش امید،شادی و تحول است.فصلی که با چهره ی سبز و رنگارنگش به ما یادآور می شود معنای زندگی رشد و شکوفایی است. در حیات دوباره ی طبیعت رازی نهفته است که تنها با گوش دل می توان آن را شنید ؛ نو شدن ، تازگی و تغییر ، درس بزرگی است که بهار به ما می آموزد . رشد و بالندگی در سایه ی دانایی اتفاق می افتد و خرسندیم که در سالی که گذشت ، توانستیم در رشد و پرورش فرزاندان عزیزمان قدم برداریم و امیدواریم در سال جدید نیز با یاری ایزد منان، در اعتلای علم و فرهنگ تأثیرگذار باشیم. فرا رسیدن سال ۱۴۰۰ را به تمام ایرانیان و خانواده رشد نو تبریک گفته و برای همه ارزوی سلامت و سعادت دارم .

X