دانش آموزان دو سو استثنا

دانش آموز تیزهوش، به دانش آموزی گفته می شود که هنگام مقایسه با همسالان مشابه خود از نظر سنی، تجربه و محیط، به طور بالقوه ، سطوح بالاتری از تجارب پیشرفت را نشان می دهند. این دانش آموزان در امور تحصیلی خود موفق ترند و پیشرفت بیشتری را نشان می دهند. با ارائه این تعریف این سوال مطرح می شود که چه اتفاقی می افتد که بعضی از دانش آموزان تیز هوش به دلایلی، قادر به نشان دادن این توانمندی ها و شایستگی ها نیستند؟  چرا برخی از دانش آموزان تیزهوش در عملکرد تحصیلی و اجتماعی نسبت به همکلاسی های خود ضعیف تر هستند؟ گاهی یک نقص عصب روان شناختی مثل نقص در کارکرد های اجرایی، نقص درتوجه و حافظه ی بعضی دانش آموزان تیز هوش اتفاق می افتد که می تواند درمهارت های تحصیلی، اجتماعی، هیجانی و رفتاری آن ها مشکل ایجاد کند.

دانش آموزان با یادگیری ویژه

به این دانش آموزان اصطلاحا دانش آموز «دو سو استثنا»می گویند. به عبارت دیگر به دانش آموزی که ” بین عملکرد تحصیلی و هوش وتوانایی اش تفاوت چشمگیری وجود داشته باشد ” دوسو استثنا گفته می شود . یعنی هوش و استعداد بالایی دارند ولی در مدرسه ، عملکرد تحصیلی شان پایین است.

  معمولا دانش آموزان  دو سو استثنا شامل:

دانش آموزان با اختلال یادگیری

دانش آموزان  با اختلال آسپرگر

 دانش آموزان  با اختلال نقص توجه – بیش فعالی

 دانش آموزان  با اختلال جسمی و حرکتی  می شوند.

این دانش آموزان نیاز به آموزشی متفاوت دارند تا بتوانند استعداد و توانمندی های خود را نشان دهند.

X