چگونه تاب آوری فرزندانمان را افزایش دهیم

تاب آوری یا توانایی به حالت اول بازگشتن وادامه دادن زندگی در مواجهه با ناملایمات زندگی (و امروز ترس و اضطراب از ویروس کرونا )می باشد.  به عبارت دیگر تاب آوری توانایی سازگاری موفقیت آمیز با شرایط تهدید کننده است.  تاب آوری خود دو مرحله دارد:

مراحل تاب آوری

مرحله اول فرد یک حادثه یا رویداد آسیب زا و فشار و سختی را تجربه می کند.

مرحله دوم این است که در برابر این حوادث انعطاف نشان می دهد و برای بازگشت به عملکرد و کارکردهای معمول خود تلاش می کند.

کودکان نیاز دارند احساسات خود را بروز دهند و با دیگران در میان بگذارند. بنابراین لازم است هر روز زمانی را به کودکانمان اختصاص دهیم و سعی کنیم با گفتگو ، بازی و تشویق آن ها به بیان احساسات خود، لحظات خوشی را برایشان خلق کنیم.

کودکانی که احساسات خود را بی کم و کاست و به راحتی در مورد بیماری، ویروس کرونا و مرگ با والدین یا دیگر نزدیکان شان در میان می گذارند با احساساتشان به صورت امری وحشتناک و ناگوار برخورد نمی کنند. به این درک و شناخت می رسند که این احساسات بخشی از زندگی آن هاست.

همه ما انسان ها همیشه احساساتی خواهیم داشت . باید بیاموزیم که چگونه بدون ترس با آنها برخوردکنیم و دچارتنش نشویم.

از طریق مهارت همدلی یا درک درد دیگری، یک شبکه خانوادگی قوی برای حمایت از فرزندتان در برابر ناامیدی و صدمه بسازید. صحبت کردن همدلانه با کودک و تایید احساسات و فکر کودک در خصوص خطرات، خصوصا ویروس کرونا می توانند ترس، دلهره و اضطراب کودک را به شدت کاهش دهد.

X