استفاده از فناوری در بستر خانواده

عصر ارتباطات و فرزندپروری نوین

فضای مجازی را نمی‌توان تنها یک شاهراه بزرگ اطلاعاتی ساده دانست، بلکه پدیده‌ای است که جزیی از زندگی اجتماعی و آمیخته با آن است. اگر چه وجود تفاوت‌های آشکار بین فضای مجازی و واقعیت بیرونی قابل انکار نیست، تاثیرگذاری فناوری بر زندگی فردی و اجتماعی نیز قابل چشم پوشی نیست. در فرهنگ شفاهی، شنوندگان می‌توانند گوینده را ببنند، با متون چاپی می توانند نویسنده را تصور کنند. در تلویزیون و رادیو مخاطبان تصویر را دیده و یا صدا را می‌شنوند. اما در فضای مجازی هویت آنچه در صفحه دیده می‌شود، همیشه آن‌گونه نیست که تصور می‌شود.

نقش والدین در استفاده کودکان از فناوری

به عنوان والدین و اولین سرپرست قانونی و شرعی کودکانمان باید همسو با جامعه حرکت کنیم و خود را به روز رسانی کنیم چرا که مهم است خانواده حتی زودتر از بچه‌ها پیشرفت جامعه را درک و قبول کنند و سپس همسو با ارزش‌های خانواده از آن بهره برداری کنند. وظیفه اصلی والدین در عصر تکنولوژی یادگیری مهارت استفاده از آن است. پس اگر کودکی داریم باید بازی ‌های رایانه‌ای را بشناسیم و برای کودک مان بهترین بازی ‌رایانه‌ای مناسب با فرهنگ و شخصیت خانواده را انتخاب کنیم. باید بدانیم نوع بازی که برای کودک مان انتخاب می‌کنیم تاثیری مستقیم بر نوع تفکر، حل مسئله و به تبع آن مجموعه عاداتی که شکل می‌گیرد و از طریق تکرار همین عادات به مرور زمان شخصیت او شکل‌گرفته و تثبیت می‌شود .

نظارت والدین

خیلی خوب است والدین بر انتخاب نوع بازی های رایانه ای نظارت داشته باشند یعنی بعد از بررسی خودشان چند بازی را به فرزندشان پیشنهاد دهند، زمان استفاده از بازی های رایانه ای، و مدت زمان استفاده از این بازی ها را جزئی از قوانین خانواده بدانند و بر اجرای آن تاکید ورزند. که البته باید  به سن رشدی فرزندان و ویژگی های شخصیتی آنها  برای تدوین قوانین استفاده از بازی های رایانه ای را مد نظر قرار داد تا از انزوا کودک جلوگیری شود. همچنین باید ساعاتی را در نظر گرفت تا کودک بتواند با والدین خود صحبت کند و خانواده کارکرد خود را از دست ندهد. می توانیم با انجام بازی های رایانه ای گروهی با اعضای خانواده تعاملات را افزایش دهیم و در عین حال کودک را هم با ارزش ها، نگرش ها و فرهنگ خانواده آشنا کنیم. بازی های فکری رایانه ای فرصتی خوبی برای تعاملات این چنینی در خانواده را فراهم می آورد زیرا که در حین بازی می توانید آموزش هایی که لازم هست را از طریق بحث گفتگو یا جستجو در اینترنت به فرزندتان بدهید.

X