اهداف فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی مجتمع آموزشی رشد نو (دبستان)

  • تدوین برنامه آموزشی هر پایه بر مبنای نظریه‌های یاددهی-یادگیری
  • ارتقا توانایی‌های ذهنی، روانی و عملی در قالب فعالیت‌های منسجم و آموزش مشارکتی
  • آموزش مهارت‌های زندگی برای افزایش رشد اجتماعی و هوش هیجانی ( ارتقا اعتماد به نفس، روابط اجتماعی بین فردی، مدیریت خود، تقویت روحیه جمعی و ارتقا سلیقه فرهنگی و اجتماعی کودک و …..)
  • ارتباط با طبیعت و ارتقا هوش زیست محیطی
  • افزایش توان حل مساله و تفکر منطقی
  • برنامه‌ریزی برای تسلط به زبان دوم و سوم در جهت برقراری ارتباط با جامعه‌ی جهانی
X