امید تحصیلی

امید فرایندی از تفکر راجع به هدفی است که فرد انتخاب کرده و با انگیزش برای انجام آن همراه است، یعنی فرد برای حرکت به سمت هدف احساس عامل بودن دارد.

عامل + گذرگاه= امید

طبق نظریه اسنایدر امید به عنوان انتظار فرد برای موفقیت در دستیابی به هدف تعریف شده است . امید یعنی انتظار مثبت برای دستیابی به اهدافی که فرد برگزیده است.

 انتظار مثبت دارای دو مولفه گذرگاهها و عامل است.

اسنایدر امید را به عنوان سازه ای شامل دو مولفه مهم مفهوم سازی کرده است : توانایی طراحی گذرگاههایی به سوی هدفهای مطلوب به رغم موانع موجود و توانایی ایجاد انگیزه برای شروع و تداوم حرکت در این گذرگاهها!

ازنظر اسنایدر امید فرایندی است که طی آن افراد:

. اهداف خود را تعیین می‌کنند.

. راهکارهایی برای رسیدن به آن اهداف می‌سازند.

. انگیزه لازم برای به اجرا درآوردن این راهکارها را ایجاد و در طول مسیر حفظ می‌کنند.

از نظر هانس امید تحصیلی عبارت است از:

 اعتقاد دانش آموزان به توانایی های خود برای توسعه راهبردهایی برای رسیدن به اهداف خود، توانایی حفظ سطح بالایی از عاطفه مثبت و همچنین تعهد به استقامت طولانی تر و تلاش بیشتر برای به چالش کشیدن و انجام دادن وظایف درسی.

تاثیر امید تحصیلی بر سلامت روان دانش‌آموزان

دانش آموزانی که امید تحصیلی دارند پریشانی و استرس روانی کمتری را تجربه می‌کنند که این امر بر موفقیت تحصیلی آنان بسیار تاثیر گذار است. بر اساس نتایج تحقیقات نداشتن امید تحصیلی می‌تواند تاثیرات جدی بر  سلامت جسمی و روانی دانش آموزان داشته باشد (پاپانیو ۲۰۱۰). تحقیقات نشان داده اند که امید پیش گویی کننده معتبری برای موفقیت های علمی است و یک نیاز اساسی برای دانش آموزان است. امید تحصیلی مربوط به اهداف تحصیلی است که دانش آموزان برای خویش برمیگزینند، به راه و مسیرهای دستیابی به این اهداف و همچنین عواملی که باعث می‌شوند دانش آموزان در این راه ثابت قدم بمانند نیز اشاره دارد. از طرفی هم امید تحصیلی دانش‌آموزان را با تمرکز بر موفقیت برای فائق آمدن بر مشکلات توانمند می‌سازد و با افزایش این امکان است که آنها به اهدافشان نائل می‌شوند.

راهبردهای مجتمع آموزشی فرهنگی رشدنو برای دستیابی دانش‌آموزان به امید تحصیلی

ما در مجتمع آموزشی‌ فرهنگی رشدنو در راستای دستیابی دانش‌آموزان به امید تحصیلی بالاتر با تعیین هدف‌هایی متفاوت و با انجام برنامه‌های متفاوت در مجتمع، مانند برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات مختلف و همچنین ایجاد گروه‌های اجتماعی برای انجام کارهای گروهی و تیمی در راستای آموزش (پیشرفت جمعی) سعی می‌کنیم تا دانش‌آموزان را برای تفکر خلاق و ساختن راه‌های جدید آماده کنیم. همچنین با دادن برنامه آموزشی متناسب با هر دانش‌آموز سعی می‌کنیم تا همه دانش‌آموزان استعداد‌های خود را محک بزنند و با کسب موفقیت در دروس، مسابقات ورزشی، علمی، هنری اعتماد به نفس دانش‌آموزان افزایش دهیم و به تبع آن شاهد افزایش امید تحصیلی در دانش‌آموزان باشیم. و همواره از اولیا می‌خواهیم کوچکترین پیشرفت و خلاقیت فرزند خود را ببینند، تشویق کنند و آن را با ما در میان بگذارند تا از طرف اولیا مدرسه نیز تشویق شوند.

X