پایستگی تحصیلی (Academic buoyancy)

پایستگی تحصیلی به توانایی دانش‌آموز در غلبه بر مشکلات، موانع و چالش‌هایی که در زندگی روزمره تحصیلی بیشتر دانش‌آموزان رخ می‌دهد، مثل: ( نمره‌های پایین، فشار امتحان، تکالیف دشوار و بازخوردهای منفی در ارتباط معلم و شاگرد، رقابت و از دست دادن انگیزه) اشاره دارد.

پایستگی تحصیلی یک سازه مثبت در جهت روانشناسی مثبت گرا است.

 یعنی ما در پایستگی تحصیلی به جای تمرکز بر خطر آسیب شناسی روانی، به میزان توانایی دانش آموز برای مقابله با چالش‌ها و مشکلات تحصیلی تمرکز داریم. همچنین به یاد داشته باشید که پایستگی تحصیلی با تاب آوری متفاوت است. تاب آوری در مواجهه با اضطراب و شکست‌های سخت مطرح می شود اما پایستگی با کاهش انگیزه و اشتیاق تحصیلی و نمرات پایین دانش آموز مرتبط است؛ می توان نتیجه گرفت که برای به حرکت درآوردن دانش آموز در امر آموزش، باید ایجاد انگیزه در آنها را جدی گرفت و مدارس باید برای توسعه این بخش گام بلندی بردارند.

پایستگی تحصیلی پیش‌بینی کننده چه چیزهایی است؟

پایستگی پیش‌بینی کننده لذت از مدرسه، حضور در کلاس و عزت نفس است. پایستگی تحصیلی میزان غیبت از مدرسه، انجام تکالیف، اهداف و مقاصد مثبت تحصیلی را که حاکی از اشتیاق به تحصیل است پیش‌بینی می‌کند.

چگونه دانش‌آموزان را علاقه‌مند به تحصیل کنیم؟

پایستگی تحصیلی عاملی مهم است که اساس و زیربنای ارتباط مثبت دانش‌آموز با مدرسه و زندگی تحصیلی او را شکل می‌دهد. در واقع دانش‌آموزان از طریق رشد شناختی و جهت‌گیری های عاطفی و رفتاری مثبت نسبت به مدرسه، و ادراک مثبت از خود و رشد فرآیند های فراشناختی از نظر تحصیلی پایسته می‌شوند. در بیان گسترده‌تر پایستگی تحصیلی اشاره به توانایی دانش آموز در غلبه بر مشکلات، موانع و چالش‌هایی دارد که در زندگی روزمره تحصیلی اکثر دانش آموزان رخ می‌دهد؛ برای مثال دانش آموزی که در طی یک هفته مدام در دروس مختلف نمرات پایینی دریافت می‌کند، فشار همسالان و خانواده خود را به دلیل کسب نمرات پایین تحمل می‌کند، فشار امتحانات باعث ضعف جسمانی شده است، انگیزه او برای ادامه امتحانات از دست می‌رود و همکلاسی ها با او ناسازگارانه برخورد کرده و مدام با او در جهات مختلف رقابت می‌کنند. این دانش آموز شرایط سختی را  در این صورت تحمل می‌کند، اگر این شخص پایستگی تحصیلی بالایی داشته باشد، با اینکه شرایط سختی را متحمل شده؛ ولی با این اوضاع کنار می آید و خود را تطبیق می دهد، در این صورت این دانش‌آموز فرسودگی کمتری را  هم تجربه می‌کند و با ایجاد تنوع در برنامه تفریحی و تحصیلی خود از این فرسودگی جلوگیری خواهد کرد.

پایستگی تحصیلی در مجتمع فرهنگی آموزشی  رشدنو

 مجتمع فرهنگی آموزشی رشدنو به منظور افزایش پایستگی تحصیلی دانش‌آموزان، همیشه سعی داشته است تا نمرات هر دانش‌آموز را نه با همکلاسی‌ها، بلکه با خود دانش‌آموز در طول تحصیل مقایسه و بررسی ‌کنند و دانش‌آموزان را از پیشرفت ها یا پسرفت‌هایی که داشته‌اند به صورت هفتگی مطلع کنند. هر دانش‌آموز متناسب با ویژگی‌ها، توانمندی‌ها، استعداد و علایقی که دارد برنامه مطالعه درسی اختصاصی خود را دریافت می‌کند.

ما همواره تلاش می‌کنیم تا محیطی شاد و دوستانه را برای دانش‌آموزان فراهم کنیم و انگیزه آنها را افزایش دهیم تا از تحصیل لذت ببرند.

X